Kort Over Amter

kort over amter


DIS Danmark Kort over Danmarks amter File:Akershus amt nr 16 Kort over Jordbrudet i Sørum Sogn, 1794 .DIS Danmark Kort over Vibamt File:Akershus amt nr 24 Geographisk Kort over en Deel af .DIS Danmark Kort over Ringkøbing amt File:Akershus amt nr 16 Kort over Jordbrudet i Sørum Sogn, 1794 .Theodor Gottfried Nicolai Angelo: “Kort over Aastrup og Børglum File:Akershus amt nr 16 Kort over Jordbrudet i Sørum Sogn, 1794 .Amternes luftfoto's af Danmark File:Akershus amt nr 16 Kort over Jordbrudet i Sørum Sogn, 1794 .

0 comments:

Post a Comment